Tomáš Dvořák

Bachelor's thesis

Návrh Online marketingové komunikace pro vybranou firmu

Proposal of Online Marketing Communication for a Selected Company
Abstract:
Cílem bakalářské práce je navrhnout Online marketingovou komunikaci pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Slevomat.cz. V teoretické části jsou shrnuty stěžejní teoretické poznatky marketingu, ale také modernější formy jako je Online marketing. Praktická část se zabývá stávající marketingovou komunikací ve společnosti Slevomat.cz. Pro návrh nové efektivnější Online marketingové komunikace bylo …more
Abstract:
The goal of this thesis is to propose Online marketing Communication to increase the Competitiveness of the Company Slevomat.cz. The theoretical Part summarizes the fundamental theoretical Knowledge concerning the basics of Marketing but also more modern Forms like Online marketing. The practical Part deals with the concrete Situation in the Company Slevomat.cz. For the proposal of the new and more …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Helena Cetlová
  • Reader: Mgr. Daniela Červenclová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS