Tomáš Dvořák

Bachelor's thesis

Návrh Online marketingové komunikace pro vybranou firmu

Proposal of Online Marketing Communication for a Selected Company
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je navrhnout Online marketingovou komunikaci pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Slevomat.cz. V teoretické části jsou shrnuty stěžejní teoretické poznatky marketingu, ale také modernější formy jako je Online marketing. Praktická část se zabývá stávající marketingovou komunikací ve společnosti Slevomat.cz. Pro návrh nové efektivnější Online marketingové komunikace bylo …viac
Abstract:
The goal of this thesis is to propose Online marketing Communication to increase the Competitiveness of the Company Slevomat.cz. The theoretical Part summarizes the fundamental theoretical Knowledge concerning the basics of Marketing but also more modern Forms like Online marketing. The practical Part deals with the concrete Situation in the Company Slevomat.cz. For the proposal of the new and more …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Mgr. Daniela Červenclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS