Bc. Jan Hranička

Diplomová práce

Jak dospět k dospělosti

How to reach adulthood
Anotace:
Práce představuje klíčová dilemata současné sociologické diskuze o tématu dospívání a formování identity mladých lidí v institucionálním historickém kontextu pozdní modernity. Předmětem práce je v konceptuálním rámci rizikové společnosti a individualizace instituce oddalované tranzice z mládí do dospělosti. Práce odpovídá na otázku, jakým způsobem prodlužování doby semizávislosti v procesu tranzice …více
Abstract:
The paper introduces crucial dilemmas of the present sociological discussion about transition to adulthood and construction of young peoples identity in the institutional background of late modernity. The subject of the thesis is an institution of prolonged transition from youth to adulthood within the conceptual framework of risk society and individualization. The paper intents answering the question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií