Bc. Jan Hranička

Master's thesis

Jak dospět k dospělosti

How to reach adulthood
Abstract:
Práce představuje klíčová dilemata současné sociologické diskuze o tématu dospívání a formování identity mladých lidí v institucionálním historickém kontextu pozdní modernity. Předmětem práce je v konceptuálním rámci rizikové společnosti a individualizace instituce oddalované tranzice z mládí do dospělosti. Práce odpovídá na otázku, jakým způsobem prodlužování doby semizávislosti v procesu tranzice …more
Abstract:
The paper introduces crucial dilemmas of the present sociological discussion about transition to adulthood and construction of young peoples identity in the institutional background of late modernity. The subject of the thesis is an institution of prolonged transition from youth to adulthood within the conceptual framework of risk society and individualization. The paper intents answering the question …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií