Bc. Pavlína VALJENTOVÁ

Diplomová práce

Dysfunkční rodina a její vliv na další vývoj dítěte

Dysfunctional family and its influence on the further development of the child
Anotace:
Diplomová práce podává obecný pohled na problematiku dysfunkční rodiny se zaměřením na její vliv na další vývoj dítěte. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, vztahující se k rodině, jejím funkcím a poruchám, jejímu vlivu na osobnost dítěte, k patologii rodinného prostředí a následkům, jež způsobuje dysfunkční prostředí na výchovu …více
Abstract:
This thesis gives a general view on the issue of dysfunctional families, focusing on its impact on the further development of the child. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part are defined basic terms related to the family, its functions and disorders, its effect on the personality of the child, the pathology of family environment and consequences, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALJENTOVÁ, Pavlína. Dysfunkční rodina a její vliv na další vývoj dítěte. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika