Tomáš Kučera

Bakalářská práce

Filosofické, psychologické a morální motivy a jejich zobrazení ve filmové tvorbě Quentina Tarantina

Philosophical, Psychological and Moral Themes and their Impact on Quentin Tarantino's Cinematography
Anotace:
Tato práce je zasazena do filosofie filmu a zabývá se analýzou filosofických, psychologických a morálních motivů ve filmové tvorbě známého amerického režiséra, scénáristy a herce, Quentina Tarantina. Dále se zabývá analýzou uměleckého násilí, jako jednoho z hlavních vyprávěcích prvků v režisérově tvorbě, obecnými kategoriemi násilí a archetypickými situacemi týkajícími se rituálního násilí. Cílem této …více
Abstract:
This thesis is situated into philosophy of film and analyzes phylosophical, psychological and moral ideas in the cinematography of the famous american director, screenwriter and actor, Quentin Tarantino. The thesis also deals with the analysis of art violence, as one of the major narrative instruments in the director's cinematography, general categories of violence and archetypal situations regarding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015
Zveřejnit od: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučera, Tomáš. Filosofické, psychologické a morální motivy a jejich zobrazení ve filmové tvorbě Quentina Tarantina. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd