Bc. Pavla Zíková

Diplomová práce

Regulace sestřihu RNA u LDL receptoru a její studium pomocí high throughput metod

RNA splicing regulation in LDL receptor and its study using high throughput methodology
Anotace:
Sestřih RNA je důležitý proces, při němž dochází k odstranění nekódujících intronů a ke spojení kódujících exonů. Proces sestřihu probíhá na základě rozpoznání 5‘ a 3‘ míst sestřihu a je regulován velkým množstvím faktorů. Mutace ovlivňující sestřih RNA se mohou vyskytovat nejen v místech sestřihu, ale i v regulačních elementech, uvnitř exonu či intronu. Predikce vlivu jednotlivých mutací je značně …více
Abstract:
RNA splicing is an essential process in which non-coding introns are removed and coding exons are joined. The splicing process is based on the recognition of 5‘ and 3‘ slice sites and is regulated by a number of factors. Mutations affecting RNA splicing can occur not only at splice sites, but also at different exonic or intronic regulatory elements. The prediction of the mutations‘ effects is complicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Feketová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma