Monika Zbránková

Diplomová práce

Ochranné protikorozní kovové povlaky pro vybrané magnetické materiály na bázi Nd-Fe-B

Protective anticorrosive metal coatings for selected magnetic materials based on Nd-Fe-B
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku protikorozních kovových povlaků pro vybrané magnetické materiály na bázi Nd-Fe-B. V teoretické části jsou diskutovány charakteristiky a vlastnosti jak permanentních magnetů, tak základní typy ochranných protikorozních povlaků včetně metod jejich aplikací a metodiky zkoumání jejich užitných vlastností. V experimentální části jsou provedeny zkoušky v klimatické …více
Abstract:
This dissertation is focused on the issue of anti-corrosion metal coatings for selected magnetic materials based on Nd-Fe-B. The theoretical part discusses characteristics and properties of the permanent magnets, as well as basic types of corrosion resistant coatings including the methods of their application and the methodology for the examination of their utility properties. The tests in the climatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Martin Kraus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava