Bc. Jana Zimová

Bakalářská práce

Hospodaření a fungování neziskové organizace (případová studie)

Management and Operation of a Nonprofit Organization (Case Study)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru. Obsahuje teoretické zpracování daného tématu a v praktické části hodnotí fungování a hospodaření neziskové organizace Letohrádek Vendula. Po provedení deskriptivní analýzy následuje shrnutí výsledků a jejich detailní zhodnocení.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issues related to non-profit sector. The thesis includes theoretical background and its practical part evaluates the management and operation of the non-profit organization Letohrádek Vendula. After carrying out the description analysis, there followed a summary of the results and their detailed evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní