Bc. Nika Göthová

Master's thesis

Male Roles as Presented in Animation Movies

Male Roles as Presented in Animation Movies
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá roli otců a synů ve vybraných animovaných filmech, které vznikly mezi lety 2000 a 2017. Popisuje vzorce, které tyto filmy vytváří, obzvlášť ve spojitosti s postavou jako jednotlivcem, jeho místem v dané společnosti a v konfliktu ve filmu. Analýza využívá porovnání fyzického vzhledu otce a syna napříč jednotlivými filmy, výslovnostními vzorci, mentální charakteristikou a …more
Abstract:
This thesis explores the roles of fathers and sons in the animated movies from years 2000 to 2017. It describes the patterns these movies are creating, specifically in respect to the character as an individual, his position in the respective society, and his position in the conflict in the movie. The analysis employs comparisons of physical appearance of father and son figures across individual movies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta