Mgr. Jakub Macošek

Bachelor's thesis

Příprava multiproteinových komplexů mezi CTD a CID pro měření pomocí SAXS

Preparation of CTD:CID multiprotein complexes for SAXS studies
Abstract:
Největší podjednotka eukaryotické RNA polymerasy II (RNAPII) obsahuje neobvyklou C-terminální doménu (CTD) tvořenou tandemovými repeticemi heptapeptidu Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. CTD podléhá v průběhu transkripce dynamické fosforylaci. Takto modifikovaná CTD je in vivo rozpoznávaná proteinovými faktory zapojenými ve zpracování RNA či regulaci transkripce. Prostřednictvím těchto interakcí dochází …more
Abstract:
The largest subunit of eukaryotic RNA polymerase II (RNAPII) possesses unusual C- terminal domain (CTD), which consists of multiple tandem repeats of consensus sequence Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. During the transcription cycle CTD is dynamically phosphorylated. The CTD phosphorylation is specifically recognized in vivo by protein factors involved in RNA processing and transcription regulation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta