Miluše Klofáčová

Bakalářská práce

Všeobecná sestra - profese mnoha rolí

General Nurse - Many Roles of One Profession
Anotace:
Bakalářská práce Všeobecná sestra - profese mnoha rolí představuje profesi všeobecné sestry, a především její role, které zastává během výkonu povolání. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je složena ze tří hlavních kapitol. První kapitola vymezuje teoretická východiska v oblasti ošetřovatelství. Druhá kapitola je zaměřena na současné vzdělávání sester, jejich kompetence …více
Abstract:
Bachelor thesis A General Nurse - Many Roles of One Profession presents the profession of a general nurse, and especially her roles that she holds during her profession. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter defines the theoretical background in the field of nursing. The second chapter focuses on the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klofáčová, Miluše. Všeobecná sestra - profese mnoha rolí. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe