Ibrahim Ghafir

Disertační práce

Network-based targeted attacks detection

Network-based targeted attacks detection
Anotace:
V posledních letech počítačové útoky způsobily značné finanční ztráty a byly schopny zastavit i některé základní veřejné služby. Mezi těmito útoky se objevily hrozby ATP (Advanced Persistent Threats - Pokročilé trvalé hrozby) jako nové bezpečnostní riziko, které zasáhlo řadu společností a organizací. Útočníci mohou monitorovat a sledovat cílovou organizaci, rušit její funkce a ukrást důvěrné informace …více
Abstract:
Over the past decade, cyber attacks have caused substantial financial losses and been able to stop fundamental public services. Among these attacks, Advanced Persistent Threats (APTs) have emerged as a new security risk hitting selected companies and organisations. The attackers can monitor and spy on the target organisation, disturb its functions and steal confidential information. Furthermore, APTs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 4. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: Assoc. Prof. Nikolai Stoianov, Prof. Robert M. Newman, Prof. Dr. Burkhard Stiller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky