Bc. Martin Kalenda

Diplomová práce

Scaling Agile Software Development in Large Organizations

Scaling Agile Software Development in Large Organizations
Anotace:
Agilní metody se staly velmi oblíbeným způsobem řízení procesů vývoje softwaru. Agilní metody byly původně navrženy pro malé a individuální týmy. Nicméně v posledních letech agilní metody ukázaly, že jsou cenné i pro rozsáhlé projekty ve velkých společnostech. Škálování agilních metod ve velkých organizacích přineslo mnoho jedinečných problémů k řešení jako je synchronizace mezi týmy a interakce s …více
Abstract:
Agile methods have become a very popular approach to managing software development processes. Agile methods were originally designed for small and individual teams. However, in recent years, Agile methods demonstrated that they are valuable for large projects in large companies as well. The scaling of Agile methods in large organizations created many unique challenges, such as synchronization between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky