Theses 

Scaling Agile Software Development in Large Organizations – Bc. Martin Kalenda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Bc. Martin Kalenda

Diplomová práce

Scaling Agile Software Development in Large Organizations

Scaling Agile Software Development in Large Organizations

Anotace: Agilní metody se staly velmi oblíbeným způsobem řízení procesů vývoje softwaru. Agilní metody byly původně navrženy pro malé a individuální týmy. Nicméně v posledních letech agilní metody ukázaly, že jsou cenné i pro rozsáhlé projekty ve velkých společnostech. Škálování agilních metod ve velkých organizacích přineslo mnoho jedinečných problémů k řešení jako je synchronizace mezi týmy a interakce s jinými organizačními jednotkami. V této diplomové práci jsme zkoumali problém s rozšiřováním agilního vývoje ve velkých organizacích. Porovnali jsme dva populární aplikační rámce pro škalování agilního vývoje - Large Scale Scrum (LeSS) a Scaled Agile Framework (SAFe) - a identifikovali jejich podobnosti a rozdíly. Poté jsme zkoumali primární studie týkající se škálování agilního vývoje využitím metodologie systematického mapování. Zaměřili jsme se na identifikace a zkoumání faktorů úspěchu a častých problému, které se objevují při škálovaní agilního vývoje. Nakonec jsme provedli akční výzkum ve velké organizaci. Identifikovali a popsali jsme faktory úspěchu, které společnosti pomohly, a výzvy, kterým společnost čelila během své adopce a škálování agilního vývoje. Navíc jsme poskytli návrhy na další postupy při škálování agilního vývojového procesu této společnosti.

Abstract: Agile methods have become a very popular approach to managing software development processes. Agile methods were originally designed for small and individual teams. However, in recent years, Agile methods demonstrated that they are valuable for large projects in large companies as well. The scaling of Agile methods in large organizations created many unique challenges, such as synchronization between teams and interaction with other organizational units. In this thesis, we examined the problem with scaling Agile development in large organizations. We compared two popular frameworks for scaling Agile development - Large Scale Scrum (LeSS) and Scaled Agile Framework (SAFe) - and identified their similarities and differences. Afterwards, we investigated primary studies about scaling Agile development by utilizing systematic mapping process. We focused on success factors, challenges, and experiences with individual scaling practices. Finally, we conducted action research in a large organization. We described success factors and challenges which the company faced during its Agile adoption and scaling practices which the company utilized. Moreover, we provided suggestions for further scaling of the company's Agile development process.

Keywords: large-scale agile, scaled agile, scaling agile, LeSS, SAFe, scaled agile framework, large scale scrum, systematic mapping process, action research

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:02, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz