Bc. Kamila Grombířová

Diplomová práce

Průměrné náklady kapitálu ve vybraném segmentu MSP

The average cost of capital in selected SME segment
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na ukazatele WACC v prostředí malých a středních podniků v přechodné ekonomice České republice. WACC je identifikován jako komplexní funkce kapitálové struktury. Chování malých a středních podniků je v souvislosti se strukturou kapitálu popisováno jako specifické, pramenící z národních ekonomických podmínek. Základní otázkou je, co představuje typický znak kapitálové …více
Abstract:
This diploma thesis focused on the indicator of WACC in the surroundings of SMEs in the transitional economic in the Czech Republic. WACC is identified as a complex function of capital structure. The behavior of SMEs in connection with the capital structure is described as specific, with a special features rooted in the national economic conditions. The research question is what is the typical feature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance