Bc. Erika Šmeringaiová

Diplomová práce

Elektrochemický biosensor pro paralelní stanovení kreatininu a albuminu

Electrochemical biosensor for parallel assay of creatinine and albumin
Abstract:
Albumin and creatinine are two important analytes in clinical biochemistry. Their detection in urine samples can be useful in predicting the risk of renal dysfunctions. Mainly, expressing an albumin/creatinine concentration ratio is important and it is used in diagnostics of chronic kidney disease. In the prevention and early diagnostics, it is necessary to make a sensitive examination of required …více
Abstract:
Albumin a kreatinin jsou dva významné klinicko-biochemické analyty. Jejich společným stanovením v moči je možné lépe odhadovat riziko renálních dysfunkcí. Význam má především vyjádření poměru jejich koncentrací, které se uplatňuje v diagnostice chronického onemocnění ledvin (CKD). V rámci prevence a včasné diagnostiky je proto vhodné zabezpečit dostupnost citlivého vyšetření požadovaných parametrů …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik