Bc. Jana VOSTRÁ

Master's thesis

Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů

Development of the town Louny within the GIS environment
Abstract:
Pomocí dálkového průzkumu Země a metod geografických informačních systémů můžeme sledovat změny v krajině. Hlavním tématem a cílem této diplomové práce je zhodnotit vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů. V úvodu práce jsou charakterizovány přírodní podmínky v okolí města Louny, pojmy město a krajina či také stručná historie města. Nadále je popsána metodika práce. Poslední …more
Abstract:
The fundamental aim of this thesis is to evaluate the development of the town of Louny in the virtual environment of geographic information system. Landscape changes over time can be observed using Remote sensing and geographic information system. The introduction part aims to describe the environmental conditions around the town of Louny as well as to define the terms "town and "landscape". Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOSTRÁ, Jana. Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí