David KOMÁR

Bakalářská práce

Percepce komunikace a spokojenosti v manželství rodičů adolescenty

Adolescent's perception of marital communication and satisfaction of their parents
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku percepce komunikace a spokojenosti v manželství rodičů očima jejich dětí v adolescentním věku. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. V první z nich rozebíráme problematiku manželského vztahu, tématem druhé je pak komunikace v tomto vztahu. V závěru druhé kapitoly referujeme také o tom, jak adolescenti percipují tyto dva fenomény u svých rodičů. Samotná …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of communication and marital satisfaction perception through the eyes of their children in adolescence. Theoretical part is divided into two chapters. We discuss the issue of marital relationship in the first one, the topic of the second chapter is communication in this relationship. We refer also about adolescent´s perception of these two phenomena in their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÁR, David. Percepce komunikace a spokojenosti v manželství rodičů adolescenty. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta