Mgr. Monika Míčková

Bakalářská práce

Kompenzace dolního zkříženého syndromu u moderních gymnastek pomocí hlubokého stabilizačního systému

Compensation lower cruciate syndrome in rhythmic gymnastic by using deep stabilisation system
Anotace:
Bakalářská práce na téma Kompenzace dolního zkříženého syndromu u moderních gymnastek pomocí hlubokého stabilizačního systému se zabývá vlivem kompenzačního cvičení na funkční poruchy u moderních gymnastek.V první části práce je pomocí odborné literatury popsána moderní gymnastika, funkční poruchy pohybového aparátu, pohybové prostředky regenerace a hluboký stabilizačním systémem. Ve druhé části bakalářské …více
Abstract:
Thesis on the Compensation of lower cruciate syndrome in modern gymnasts using deep stabilization system examines the influence of compensation practice on malfunctions in modern gymnasts. In the first part of the work is described modern gymnastics, functional disorders of the musculoskeletal system, physical means of regeneration and deep stabilization system, using the scientific literature describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií