Mgr. Denisa Kreuzziegerová

Diplomová práce

Mezisektorové partnerství nestátních neziskových organizací a firem z pohledu konceptu Corporate Social Responsibility

Intersector partnership of non-profit organizations and companies from the perspective of the CSR concept
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu „Mezisektorového partnerství nestátních neziskových organizací a firem z pohledu konceptu Corporate Social Responsibility“. Cílem práce je zjistit vývoj očekávání zástupců firem a NGOs od vzájemného partnerství v oblasti CSR. Snahou je upozornit zástupce firem a NGOs na dynamiku očekávání v průběhu partnerství. Podstatou diplomové práce je analýza fází partnerství a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the expectation of companies and non-governmental non-profit organizations from the mutual partnership in the field of Corporate Social Responsibility. The effort is to refer to the companies and the non-governmental non-profit organizations about the dynamics of expectation during the partnership. The core of the diploma thesis is an analysis of stages of partnership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií