Mgr. Denisa Kreuzziegerová

Master's thesis

Mezisektorové partnerství nestátních neziskových organizací a firem z pohledu konceptu Corporate Social Responsibility

Intersector partnership of non-profit organizations and companies from the perspective of the CSR concept
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu „Mezisektorového partnerství nestátních neziskových organizací a firem z pohledu konceptu Corporate Social Responsibility“. Cílem práce je zjistit vývoj očekávání zástupců firem a NGOs od vzájemného partnerství v oblasti CSR. Snahou je upozornit zástupce firem a NGOs na dynamiku očekávání v průběhu partnerství. Podstatou diplomové práce je analýza fází partnerství a …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the expectation of companies and non-governmental non-profit organizations from the mutual partnership in the field of Corporate Social Responsibility. The effort is to refer to the companies and the non-governmental non-profit organizations about the dynamics of expectation during the partnership. The core of the diploma thesis is an analysis of stages of partnership …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií