Bc. Nikola Kučeráková

Bakalářská práce

Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v imunitě bezobratlých

Reactive oxygen and nitrogen species in invertebrate immunity
Anotace:
Na rozdíl od obratlovců, bezobratlí disponují pouze vrozenou imunitou, která tedy zajišťuje veškerou imunitní odpověď na patogeny. Jeden z mechanismů vrozené imunity je tvorba reaktivních kyslíkových a dusíkových metabolitů. Tento mechanismus se zdá být evolučně konzervovaný, jelikož ho lze nalézt jak u obratlovců, tak i bezobratlých. Oxid dusnatý, který představuje hlavního zástupce reaktivních dusíkových …více
Abstract:
Unlike vertebrates, invertebrates possess only innate immunity which must ensure all the immune responses to pathogens. One of the main innate immune mechanisms is the production of reactive oxygen and nitrogen species. This mechanism seems to be evolutionarily conserved since it is found in both vertebrates and invertebrates. Nitric oxide that represents major reactive nitrogen species is synthesized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Sladeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta