Bc. Nikola Kučeráková

Bachelor's thesis

Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v imunitě bezobratlých

Reactive oxygen and nitrogen species in invertebrate immunity
Abstract:
Na rozdíl od obratlovců, bezobratlí disponují pouze vrozenou imunitou, která tedy zajišťuje veškerou imunitní odpověď na patogeny. Jeden z mechanismů vrozené imunity je tvorba reaktivních kyslíkových a dusíkových metabolitů. Tento mechanismus se zdá být evolučně konzervovaný, jelikož ho lze nalézt jak u obratlovců, tak i bezobratlých. Oxid dusnatý, který představuje hlavního zástupce reaktivních dusíkových …more
Abstract:
Unlike vertebrates, invertebrates possess only innate immunity which must ensure all the immune responses to pathogens. One of the main innate immune mechanisms is the production of reactive oxygen and nitrogen species. This mechanism seems to be evolutionarily conserved since it is found in both vertebrates and invertebrates. Nitric oxide that represents major reactive nitrogen species is synthesized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Sladeček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta