Bc. Radka Lhotská

Diplomová práce

Representation of Characters with Disabilities in Children's Literature in English

Representation of Characters with Disabilities in Children's Literature in English
Anotace:
Diplomová práce Zastoupení postav s postižením v anglicky psané dětské literatuře se zabývá zobrazením různých typů postižení v literatuře pro děti a mládež psané anglicky. Teoretická část se zabývá definicí postižení a pojednává o dětech s postižením v širším kontextu. Dále je představena dětská literatura a její vývoj, se zaměřením na téma postižení objevující se v literatuře. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The thesis Representation of Characters with Disabilities in Children’s Literature in English deals with portraying different forms of disability in children’s literature and in literature for young readers written in English. The theoretical part provides the definition of disability and presents children with disabilities in a broader context. The next issue is children’s literature and its development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Práce na příbuzné téma