Michael KALABUS

Bakalářská práce

Výživa a civilizační onemocnění (přehledová studie)

Diet and lifestyle diseases (review study)
Anotace:
Předložená bakalářská práce má název vliv stravy na vznik civilizačních chorob. Je rozdělena na dvě části. Obsahem první poloviny jsou poznatky o stravě. V práci rozděluji kapitoly a v nich podrobně popisuji složky stravy, tedy bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály, vlákninu a cholesterol. Poznatky byly čerpány z bibliografických zdrojů. Dále se zaměřuji na jmenované civilizační choroby. Popisuji …více
Abstract:
This bachelor thesis is called the influence of food on the emergence of lifestyle diseases. It is divided into two parts. The content of the first half of the findings about diet. At work I divide the chapter and describe in detail the components of the diet, ie proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, fiber and cholesterol. The findings were drawn from bibliographic sources. I will focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALABUS, Michael. Výživa a civilizační onemocnění (přehledová studie). Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.