Michael KALABUS

Bachelor's thesis

Výživa a civilizační onemocnění (přehledová studie)

Diet and lifestyle diseases (review study)
Abstract:
Předložená bakalářská práce má název vliv stravy na vznik civilizačních chorob. Je rozdělena na dvě části. Obsahem první poloviny jsou poznatky o stravě. V práci rozděluji kapitoly a v nich podrobně popisuji složky stravy, tedy bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály, vlákninu a cholesterol. Poznatky byly čerpány z bibliografických zdrojů. Dále se zaměřuji na jmenované civilizační choroby. Popisuji …more
Abstract:
This bachelor thesis is called the influence of food on the emergence of lifestyle diseases. It is divided into two parts. The content of the first half of the findings about diet. At work I divide the chapter and describe in detail the components of the diet, ie proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, fiber and cholesterol. The findings were drawn from bibliographic sources. I will focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALABUS, Michael. Výživa a civilizační onemocnění (přehledová studie). Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Recreology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.