Bc. Ludmila Skovajsová

Diplomová práce

Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu

Financial Control from the Perspective of Selected Control Authority
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá finanční kontrolou prováděnou územním samosprávným celkem, konkrétně veřejnosprávní kontrolou v působnosti Zlínského kraje. V teoretické části je nejprve provedena rešerše teoretických pramenů z oblasti finanční kontroly včetně procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě. Praktická část obsahuje analýzu veřejnosprávních kontrol provedených Zlínským …více
Abstract:
This thesis deals with the financial control by the local authority, namely Control in the scope of the Zlín Region. The theoretical part is first conducted research theoretical sources of financial control, including procedural rules in the exercise of public control in place. The practical part contains an analysis of public administrative controls carried out by the Zlín Region for the 2010 - 2012 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skovajsová, Ludmila. Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola