Mgr. Petra HALVOVÁ

Disertační práce

Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu - Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin.

Therapeutic Drug Monitoring in Clinical Practice and Research - New Possibilities of TDM of Cyclosporine A and its Metabolites after Renal Transplantation
Anotace:
Cyklosporin A je imunosupresivum s úzkým terapeutickým rozmezím a výrazně variabilní farmakokinetikou, která má za následek rozdílnou odpověď na terapii při podání stejné dávky. Jeho nedostatečná sérová koncentrace vede k rejekci transplantátů, naopak vysoké koncentrace se projevují nefrotoxicitou, selháváním orgánů a deliriem. Proto je nutné koncentrace CsA monitorovat. Běžně se koncentrace monitorují …více
Abstract:
Cyclosporine A is an immunosuppressive agent with narrow therapeutic index and highly variable pharmacokinetics, which results in variable answer to therapy by the same dose. Its insufficient concentrations lead to rejection episodes, on the other hand high concentrations lead to nephrotoxicity, organ failure and delirium. Hence, therapeutic drug monitoring of cyclosporine A is necessary. Due to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015
Zveřejnit od: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALVOVÁ, Petra. Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu - Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin.. Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Lékařská fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská farmakologie / Lékařská farmakologie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rm17zp rm17zp/2
28. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 8. 2015
Marklová, E.
29. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.