Bc. Martin Holčík

Diplomová práce

Podpora moderních GUI prvků knihovny wxWidgets 3.0 v aplikaci wxFormBuilder

Support for Modern GUI Widgets included in wxWidgets 3.0 Library in wxFormBuilder GUI Builder
Anotace:
V této práci je řešena implementace moderních GUI prvků knihovny wxWidgets 3.0 pro nástroj wxFormBuilder. Obsahem teoretické části je přehled vývojových nástrojů pro vizuální tvorbu GUI pro knihovnu wxWidgets a popis moderních GUI prvků wxRibbonBar, wxDataViewCtrl a souvisejících tříd. V praktické části je popsána implementace těchto GUI prvků do vizuálního designéru GUI wxFormBuilder.
Abstract:
This thesis deals with the implementation of the modern GUI elements of the wxWidgets 3.0 library in wxFormBuilder GUI Builder. The theoretical part is an overview of GUI builder for wxWidgets library and also describes modern GUI elements wxRibbonBar, wxDataViewCtrl and related classes. The practical part describes the implementation of the GUI elements into wxFormBuilder GUI builder.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holčík, Martin. Podpora moderních GUI prvků knihovny wxWidgets 3.0 v aplikaci wxFormBuilder. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.