Mgr. Miroslava Kuchárová

Bakalářská práce

Metody Monte Carlo v systému Matlab

Monte Carlo methods in Matlab
Abstract:
The aim of this thesis is to explore Monte Carlo simulation methods used in inferential statistics. It focuses on the ways of using these methods for hypothesis testing, as well as for evaluating the tests’ performance. Further on, the thesis discusses the non-parametric type of Monte Carlo simulation, so called bootstrap methods, and their advantages of searching for the point and interval estimates …více
Abstract:
V této bakalářské práci studujeme simulační metody Monte Carlo v inferenční statistice. Zkoumáme způsoby využití těchto metod při testovaní hypotéz a hodnocení výsledků testů. Dále se věnujeme neparametrickému druhu simulací Monte Carlo, tzv. bootstrap metodám, a jejim výhodám při hledání bodových a intervalových odhadů. V programu Matlab aplikujeme tyto metody na reálná a simulovaná data a porovnáváme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika