Bc. Eliška Vrbová

Master's thesis

Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Haiti B

Whole genome sequencing of Treponema pallidum subsp. pallidum strain Haiti B
Abstract:
Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA) je spirocheta způsobující onemocnění syfilis, která je blízce příbuzná s poddruhem pertenue (TPE) způsobující onemocnění yaws. Kmen Haiti B, který byl izolován v 50. letech na Haiti, byl původně považován za poddruh pertenue a až na základě znalosti částečných sekvencí genomu začal být řazen k podruhu pallidum. Tato práce se zaměřuje na získání celogenomové …more
Abstract:
Treponema pallidum ssp. pallidum (TPA) is a spirochete causing disease syphilis. TPA is closely related to ssp. pertenue (TPE), the causative agent of yaws. Strain Haiti B, which was isolated in 50th on Haiti, was originally assumed to belong to ssp. pertenue. Later, because of additional knowledge of partial sequences of its genome, it was assigned to ssp. pallidum. The main aim of this thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics