Bc. Simona Tomková

Diplomová práce

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústav v Liberci

Analysis of Economic Activity of the Subsidized Organization Jedlicka´s Institute in Liberec
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústavu v Liberci. Cílem práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a pomocí finanční analýzy zhodnotit stav a vývoj organizace v letech 2008-2013. K posouzení je využito jak extenzivních, tak intenzivních ukazatelů. Teoretická část je věnována významu a postavení příspěvkových organizací v České republice. V praktické části …více
Abstract:
Diploma theses analysis of economic activity of the subsidized organization Jedlicka´s Institute in Liberec. The object of the work is the financial analysis to assess the status and progress of the organization in the years 2008-2013. The assessment is used extensive and intensive indicators as well. The theoretical part is dedicated to the meaning and status of funded organizations in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomková, Simona. Analýza hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústav v Liberci. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN