Theses 

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústav v Liberci – Bc. Simona Tomková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Simona Tomková

Diplomová práce

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústav v Liberci

Analysis of Economic Activity of the Subsidized Organization Jedlicka´s Institute in Liberec

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústavu v Liberci. Cílem práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a pomocí finanční analýzy zhodnotit stav a vývoj organizace v letech 2008-2013. K posouzení je využito jak extenzivních, tak intenzivních ukazatelů. Teoretická část je věnována významu a postavení příspěvkových organizací v České republice. V praktické části je nejprve stručně charakterizován Jedličkův ústav, čím se zabývá, jaké jsou jeho cíle a vize. Poté následuje samotná analýza hospodaření dané příspěvkové organizace a zhodnocení zjištěných výsledků. V závěru práce budou navržena doporučení na optimalizaci chodu dané organizace.

Abstract: Diploma theses analysis of economic activity of the subsidized organization Jedlicka´s Institute in Liberec. The object of the work is the financial analysis to assess the status and progress of the organization in the years 2008-2013. The assessment is used extensive and intensive indicators as well. The theoretical part is dedicated to the meaning and status of funded organizations in the Czech Republic. First briefly is characterized Jedlicka´s Institute in the practical part., the deals, what are his objects and vision. Followed by the actual analysis of economic aktivity of the subsidized organization and presented found results. Common recommendations to optimizing of the organization run will be proposed in the conclusion.

Klíčová slova: Financování, finanční analýza, hospodaření, nezisková organizace, příspěvková organizace, sociální služby, zřizovatel.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28582 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Tomková, Simona. Analýza hospodaření příspěvkové organizace Jedličkův ústav v Liberci. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz