Bc. Jiří FRONĚK

Diplomová práce

Občanská společnost jako subjekt veřejné správy

Civil society as a public subject of the public governance
Anotace:
Občanská společnost je bezesporu základním kamenem každé demokratické a svobodné společnosti, kde je očekávána občanská participace. Součástí mé práce bude i úkol stručně zmapovat současnou i minulou podobu občanské společnosti, prozkoumat její specifika a zejména pak vztah občanské společnosti k veřejné správě. Občanská společnost má dle mého názoru představovat široký a živelný organismus, který …více
Abstract:
Civil society is undoubtedly the cornerstone of any democratic and free society where civic participation is expected. Part of my work will also be a brief mapping of the current and past form of civil society, exploring its specifics and especially the relationship of civil society to public administration. Civil society, in my opinion, is a broad and natural organism that conceives a certain range …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRONĚK, Jiří. Občanská společnost jako subjekt veřejné správy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa