Bc. Ivana Lucká

Diplomová práce

Elektronické bankovnictví

E-Banking
Anotace:
Cílem diplomové „Elektronické bankovnictví“ je popsat a analyzovat elektronické bankovnictví v České Republice, včetně vymezení rizik a bezpečnosti. V první části diplomové práce je definován pojem a vývoj elektronického bankovnictví. Následující kapitola je věnována aktuálně používaným prvkům v České republice, tzn. platebním kartám, telefonnímu a mobilnímu bankovnictví, bankomatu, WAP a JAVA bankovnictví …více
Abstract:
The aim of the thesis "Electronic Banking" is to describe and analyze electronic banking in the Czech Republic, including the definition of risks and safety. In the first part of my thesis the term and development of electronic banking are defined. The following chapter deals the currently used elements in the Czech republic such as credit cards, phone and mobile banking, ATM, WAP and JAVA banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance