Bc. Kateřina Šafářová

Diplomová práce

Mediální gramotnost středoškolských učitelů

Media literacy of Czech secondary school teachers
Anotace:
Cílem diplomové práce je změřit úroveň mediální gramotnosti středoškolských učitelů a zjistit, zda rozdíly v míře mediální gramotnosti respondentů souvisejí s různými sociodemografickými charakteristikami či jejich pedagogickou praxí. Teoretická část se věnuje klíčovým konceptům mediální gramotnosti, významu mediální gramotnosti pro učitele a aktuálnímu stavu výuky mediální výchovy na středních školách …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to measure the level of media literacy of secondary school teachers and to find out whether differences in the media literacy rate of respondents are related to different socio-demographic characteristics or their pedagogical practice. The theoretical part deals with the key concepts of media literacy, the importance of media literacy for teachers and the current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta