Bc. Petra Koukolová

Diplomová práce

The Use of Online Tools in Teaching EFL to Dyslexic Students

The Use of Online Tools in Teaching EFL to Dyslexic Students
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím online nástrojů při výuce angličtiny dospělých dyslektiků. Práce krátce představuje dyslexii a oblasti, do nichž se tato porucha při procesu učení promítá, spolu s didaktickými doporučeními pro výuku dyslektiků (multisensoriální přístup, autonomie). Důležitou součástí práce je praktický výzkum zaměřený na porovnání efektivity online nástroje k výuce AJ (Quizlet …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of online tools when teaching EFL to dyslexic adults. The thesis briefly introduces dyslexia with areas affected by this learning disorder during the learning process, as well as methodological recommendations for teaching dyslexics (multisensory approach, learner autonomy). An important part of the thesis is the research devoted to comparison of effectivity of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta