Veronika Šetková

Bakalářská práce

Marketingová strategie projektů přeshraniční spolupráce s případovou studií "Dny české a německé kultury v Euroregionu Labe"

Marketing strategy of projects based on cross-border cooperation with the case study of the festival Czech and German Culture Days in Euroregion Elbe
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu marketingové strategie česko-německého festivalu.V první části práce je obecně popsána tvorba marketingové strategie pro kulturní události, dálevýznam mediální analýzy a klíčové pojmy, které jsou s ní spojené. Teoretická část se takédotýká tématu přeshraniční spolupráce, zejména euroregionů, jejich cílů, financování,legislativního ukotvení a kulturních projektů …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the topic of marketing strategy of a czech-german festival.In the first part of the thesis, there is a description of making a marketing strategy for culturalevents and the importance of a media analysis. The theoretical part also pays attentionto the topic of cross-border cooperation, mainly of the euroregions, their objectives, fundingand legislation of cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mario Kubaš
  • Oponent: Vojtěch Kouba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77230

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce