Ing. Miroslav Malota

Bachelor's thesis

Forfaiting versus factoring

Forfaiting versus Factoring
Abstract:
Dnes již běžnou skutečností v dodavatelsko-odběratelských vztazích je požadavek odložené doby splatnosti faktur. Realizace dodávek zboží a služeb tak probíhá prostřednictvím obchodního úvěru. Poskytování obchodních úvěrů má vliv na finanční řízení podniku. Klasickým zdrojem financí jsou bankovní úvěry. Dále existují i alternativní zdroje financí. Jedním z možných způsobů řízení pohledávek vzniklých …more
Abstract:
Today the requirement of deferred invoice maturity is a common phenomenon in the supplier-customer relationships. Delivery of goods and services is thus realized through a business loan. The provision of trade credit has an impact on corporate financial management. Typical sources of funding are bank loans. In addition, there are alternative monetary resources. One way to control the claims arising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Reader: Ing. Petr Vaškovic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance