Theses 

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole – Mgr. Jana Kakáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Kakáčová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole

Communication disorder in preschool children in regular kindergarten.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku ve vybrané běžné mateřské škole. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické a třetí je věnována samotnému výzkumnému šetření. Praktická část byla realizována v mateřské škole v Jihomoravském kraji. Šetření mělo kvalitativní charakter s kvantifikujícími prvky a zúčastnilo se ho 10 dětí ve věku 5 – 6 let s narušenou komunikační schopností. Výzkumné šetření sledovalo řeč ve všech jazykových rovinách.

Abstract: Bachelor thesis analyzes disturbed communication skills of preschool children in selected current kindergarten. The work consists of three main parts , the first two are theoretically the third is devoted to the research investigation . The practical part was carried out in a kindergarten in South Moravia . Investigations had qualitative character with quantifiable elements , was attended by 10 children aged 5-6 with both communication disorder. The survey followed the speech at all langure levels.

Klíčová slova: Komunikační schopnosti, narušení komunikační schopnosti, předškolní věk, běžná mateřská škola, vývoj řeči, jazykové roviny, psychomotorický vývoj, kognice, percepce, diagnostika, depistáž (analýza). Communication skills, communication disorder, preschool, kindergarten, normal development of speech, language, psychomotor development, cognition, perception, diagnosis, screening (analysis).

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz