Mgr. Jana Kakáčová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole

Communication disorder in preschool children in regular kindergarten.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku ve vybrané běžné mateřské škole. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické a třetí je věnována samotnému výzkumnému šetření. Praktická část byla realizována v mateřské škole v Jihomoravském kraji. Šetření mělo kvalitativní charakter s kvantifikujícími prvky a zúčastnilo se ho …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes disturbed communication skills of preschool children in selected current kindergarten. The work consists of three main parts , the first two are theoretically the third is devoted to the research investigation . The practical part was carried out in a kindergarten in South Moravia . Investigations had qualitative character with quantifiable elements , was attended by 10 children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika