Theses 

Veřejnost a marketingová komunikace – problém důvěry – Ing. Lenka Říhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lenka Říhová

Bakalářská práce

Veřejnost a marketingová komunikace – problém důvěry

The public and marketing communication - the problem of trust

Anotace: V bakalářské práci se zabývám analýzou a hodnocením současného stavu důvěry veřejnosti k nástrojům marketingové komunikace. Tento stav je popsán prostřednictvím sekundární analýzy výzkumné sondy s názvem „Průzkum názorů občanů na marketingovou komunikaci a její dopady na společnost“. Sekundární analýza je zaměřena na zjištění možných rozdílů v názorech mužů a žen, dále se zabývá skupinou respondentů ve věku od 20 do 30 let a skupinou respondentů s nejvyšším dosaženým vzděláním základní a vyučen.

Abstract: In the thesis I deal with analysis and evaluation of current state of trust of the public to marketing communication tools. This state is described through secondary analysis of research called "Research of people's opinion on marketing communication and its impact on society". The secondary analysis focuses on potential differences in opinions of men and women, further it deals with group of respondents in age of 20 to 30 years and group of respondents with elementary and vocational education.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, veřejnost, důvěra, sekundární analýza, marketing communication, public, trust, secondary analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz