Lucie HAMMOVÁ

Bakalářská práce

Problematika přístupu státu k financování masového \nl{}a vrcholového sportu

The issue of professional and mass sport state financial funding
Anotace:
Předložená práce popisuje zdroje financování masového a vrcholového sportu v České republice. Práce se zabývá společenských významem sportu, ale i mikroekonomickým a makroekonomickým významem sportu. Práce popisuje konkrétní programy státní podpory sportu na rok 2012. Dále se práce zabývá financováním sportu v Karlovarském kraji a analyzuje, jak je podporován sport v jednotlivých okresech tohoto kraje …více
Abstract:
The thesis describes the sources of funding the mass and the professional in the Czech Republic. The thesis deals with the social significance of sport, but also microeconomic and macroeconomic significance of sport. The thesis describes the specific state aid programmes of sport in 2012. The thesis deals with the funding of sport in the Carlsbad region and analyzes how the sport is supported in various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMMOVÁ, Lucie. Problematika přístupu státu k financování masového \nl{}a vrcholového sportu. Cheb, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.