Theses 

Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany – Bc. Jana Boráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Boráková

Diplomová práce

Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany

Analysis of the sources of pollution in the catchment area of the water source in Skalice nad Svitavou and a proposal of protective measures with regard to nitrate pollution

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou, který je využíván pro zásobování pitnou vodou. V teoretické části byla popsána problematika související s daným tématem, charakterizováno zájmové území a vodní zdroj. V povodí vodního zdroje byl proveden terénní průzkum, při kterém byla stanovena odběrná místa pro monitoring jakosti vody v toku Úmoří, ten protéká v blízkosti vodního zdroje. Odběry vody byly prováděny čtvrtletně a následně analyzovány v laboratoři ÚAKE AF MENDELU. Naměřená data byla vyhodnocena dle platné legislativy. Také byla vyhodnocena jakost vody ve vodním zdroji za posledních pět let. Na základě všech zjištěných skutečností pak byla navržena ochranná opatření, která by měla zvýšit ochranu vodního zdroje.

Abstract: This diploma thesis focuses on an analysis of the sources of pollution in the catchment area of the water source in Skalice nad Svitavou, which is used as a supply of drinking water. The theoretical part of the thesis describes the issues related to the given topic, as well as the area of interest and the water source. Field research was conducted in the catchment area of the water source, and samplings spots for monitoring water quality in the watercourse of Úmoří were determined, as the watercourse runs near the water source. Samples were collected every three months and, subsequently, analysed in the laboratory of ÚAKE AF MENDELU. The findings were evaluated according to the valid legislation. The water quality of the water source was also evaluated for the time period of the last five years. On the basis of all of these findings, protective measures were proposed to improve the protection of the water source.

Klíčová slova: vodní zdroj, jakost vody, dusičnany

Keywords: water source, nitrates, water quality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/59525 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:13, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz