Bc. Markéta HORÁKOVÁ

Diplomová práce

Proměna sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v kontextu péče o ohrožené děti z pohledu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Šumperk

Transformation of social and legal protection of children and work with families in the context of care for vulnerable children from the perspective of employees department of social and legal protection of children in Šumperk
Anotace:
V předkládané diplomové práci se věnuji procesu transformace systému péče o ohroţené děti v kontextu praktického dopadu na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Teoretická část definuje pojem rodina včetně popisu jejích funkcí, dále objasňuje sféru sociálně-právní ochrany dětí a popisuje proces transformace. Dále jsou v této části vymezeny hlavní novinky, které přinesla v rámci transformace novela zákona …více
Abstract:
In this thesis is devoted to the process of transforming the system of care for vulnerable children in the context of a practical impact on the performance of child protection. The theoretical part defines the family, including a description of its functions, further clarifies the sphere of child protection and describes the process of transformation. Furthermore, this section identified the major …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Markéta. Proměna sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v kontextu péče o ohrožené děti z pohledu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Šumperk. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rmp5kj rmp5kj/2
20. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2017
Marklová, E.
21. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.