Theses 

Mobilní mapování pomocí GPS, zpracování dat a jejich vizualizace v aplikaci OziExplorer – Petra VÁCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Z-TV/ZŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petra VÁCHOVÁ

Diplomová práce

Mobilní mapování pomocí GPS, zpracování dat a jejich vizualizace v aplikaci OziExplorer

Mobile mapping via GPS, the data processing and visual processing in the OziExplorer programme.

Anotace: Cílem této práce je sběr geografických dat pomocí kapesního počítače a GPS přijímače, jejich zpracování a vizualizace v programu OziExplorer. Mezi dílčí cíle patří popis postupu jednotlivých fází mobilního mapování od sběru dat po jejich vizualizaci v tomto programu. Mapování probíhalo v lokalitě CHKO Šumava v oblasti národní přírodní rezervace Boubínský prales. Samotnému mapování předcházelo studium teoretických znalostí GPS systému, kapesního počítače, programu OziExplorer, jejich praktické využití a zvládnutí základních funkcí všech programů z programového balíčku OziExplorer. Dále navazovala konfigurace použitých přístrojů a příprava dat pro mapování. Důležitou částí přípravy dat byla kalibrace naskenovaných map, kterou bylo nutné provést velice pečlivě, jinak další měření nemohla probíhat korektně. Sběr dat byl proveden kapesním počítačem ASUS A639 s operačním systémem Windows Mobile 5.0 CZ, který má integrovanou GPS anténu, pomocí programu OziExplorerCE pro PDA verzi. Data získaná z terénního měření v lokalitě NPR Boubínský prales, kde měřenou trasou byla naučná stezka Boubínský prales, byla zpracována v programu OziExplorer pro PC. Zde bylo provedeno několik úprav a výsledná trasa se zaměřenými body byla převedena do 3D modelu pomocí programu OziExplorer3D. Výsledkem práce je popis postupu jednotlivých fází mobilního mapování od přípravy a sběru dat po jejich vizualizaci v programu OziExplorer a 3D model reliéfu NPR Boubínský prales.

Abstract: The target of this thesis is data collection via pocket PC and GPS receiver, together with data processing and visualization in the OziExplorer programme. To the partial goals belongs the description of the specific parts of mobile mapping from the data collection to their visual processing in this programme. The mapping was done in the area of the national protected zone of the Boubín forest, located in the Bohemian Forest. Before the mapping, it was necessary to study the theory of the GPS system, pocket computer, OziExplorer programme and their practical usage including the operation of all the basic functions of the OziExplorer programme. The subsequent step was configuration of the measuring devices and preparation of the data for mapping. A very important part of the data preparation was a diligent calibration of scanned maps which was essential for reaching correct consecutive measurements. The data collection was done by a pocket computer ASUS A639 with an integrated GPS antenna, operation system Windows Mobile 5.0 CZ, and a PDA version of the programme OziExplorerCE. The data collected from the field work in the area of the national protected zone of the Boubín forest, where the measured route was the educational path called the Boubín forest, were processed in the PC programme OziExplorer. Some corrections were made and the final route was transformed to the 3D model via the programme OziExplorer3D. The result of the thesis is the description of the constituent stages of the mobile mapping from the preparation and the data collecting to the visual processing in the OziExplorer programme and 3D model of the relief of the Boubín forest.

Klíčová slova: OziExplorer, GPS, PDA, kalibrace, mapování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009
  • Zveřejnit od: 5. 1. 2009
  • Identifikátor: 10353

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Švec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 01. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VÁCHOVÁ, Petra. Mobilní mapování pomocí GPS, zpracování dat a jejich vizualizace v aplikaci OziExplorer. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz