Roman SIWY

Bakalářská práce

Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech

Adsorption of Cr(VI) on carbonaceous materials
Anotace:
Tato práce se zabývá adsorpcí chromu v oxidačním stavu šest na práškové aktivní uhlí CW-20 ve vodném prostředí. Práce byla zaměřena hlavně na adsorpční experimenty v různých pH prostředí. Celkem bylo pracováno ve třech různých pH prostředí. Adsorpční experimenty v pH=2 přinesly nejlepší výsledky. Maximální zjištěné adsorbované množství CrVI iontů činilo 1,10 mmol/g u roztoku o molární koncentraci 10 …více
Abstract:
This work deals with adsorption of Cr(VI) on activated carbon (CW-20) in an aqueous environment. The work was focused mainly on adsorption experiments completed within environments with different pH values. Specifically, the experiments were performed within three different pH environments. The best results were achieved in the adsorption experiments where the pH was equal to 2. The maximum detected …více
 

Klíčová slova

adsorpce aktivní uhlí CrVI pH
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIWY, Roman. Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie