Roman SIWY

Bachelor's thesis

Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech

Adsorption of Cr(VI) on carbonaceous materials
Abstract:
Tato práce se zabývá adsorpcí chromu v oxidačním stavu šest na práškové aktivní uhlí CW-20 ve vodném prostředí. Práce byla zaměřena hlavně na adsorpční experimenty v různých pH prostředí. Celkem bylo pracováno ve třech různých pH prostředí. Adsorpční experimenty v pH=2 přinesly nejlepší výsledky. Maximální zjištěné adsorbované množství CrVI iontů činilo 1,10 mmol/g u roztoku o molární koncentraci 10 …more
Abstract:
This work deals with adsorption of Cr(VI) on activated carbon (CW-20) in an aqueous environment. The work was focused mainly on adsorption experiments completed within environments with different pH values. Specifically, the experiments were performed within three different pH environments. The best results were achieved in the adsorption experiments where the pH was equal to 2. The maximum detected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2015
Accessible from:: 22. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIWY, Roman. Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta