Bc. Eva Kučerová

Bachelor's thesis

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené

Bullying of hearing impaired children in schools for the hearing impaired
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené. Cílem mého výzkumu bylo poukázat na specifika šikany u sluchově postižených dětí, aby výsledky mého výzkumu mohly být využity učiteli, vychovateli i rodiči neslyšících dětí. Moje práce by mohla pomoci při řešení problémů se šikanou, tím, že poukáže na možné problémy, na které se mohou zaměřit …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of bullying of hearing impaired children at schools for hearing impaired. The purpose of my study was to highlight the specifics of bullying of hearing impaired children which could be used by teachers, tutors and parents of hearing impaired children. My thesis could help with solving problems of bullying/harassing by showing which problems need to be focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta