Bc. Markéta Jehličková

Bakalářská práce

Obec jako podnikatel

Municipality as an Entrepreneur
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je pohled na obec jako na podnikatelský subjekt, uvedení různých možností a forem tohoto postavení, jak z obecného hlediska, tak na konkrétních příkladech.
Abstract:
The subject of this thesis is the view of the municipality as a business entity, an indication of the different options and forms of this position, both in general terms and specific examples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa