Hana BRŤKOVÁ

Bakalářská práce

Ověřování degradačních vlastností izolovaných kmenů bakterií.

Verification of the degradation properties of isolated bacterial strains.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím bakterií v biodegradaci organických látek, které znečišťují životní prostředí. Biodegradace je definována jako rozklad těchto složitých organických sloučenin. V této práci jsou shrnuty poznatky o průběhu biodegradace, faktorech, které ovlivňují průběh biodegradace a její využití při sanaci znečištěného prostředí (bioremediace). V rámci využití bioremediace pro …více
Abstract:
This thesis deals with the use of bacteria in biodegradation of organic compounds, which pollute the environment. Biodegradation is defined as the decomposition of these complex organic compounds. This thesis summarizes the knowledges about course of biodegradation, factors, that influence the course of degradation and its use in remediation of environmental pollution (bioremediation). Also some important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŤKOVÁ, Hana. Ověřování degradačních vlastností izolovaných kmenů bakterií.. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.